Προγραμμα μαθηματων 2019-2020

(Έναρξη μαθημάτων Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019)

Τρίτη 19:00-20:00 Αργή φόρμα Yang των 108 κινήσεων
(Χώρος άσκησης: 25ης Μαρτίου 80, Περιστέρι, Σχολή χορού Roze Karra, Α όροφος)

Τετάρτη 10:00-11:30 Αργή φόρμα Yang των 108 κινήσεων
(Χώρος άσκησης: Πολέμωνος 8, Παγκράτι, Προσωπική Αναπτυξη)

Παρασκευή 10:00-11:30 Αργή φόρμα Yang των 108 κινήσεων
(Χώρος άσκησης: Πολέμωνος 8, Παγκράτι, Προσωπική Αναπτυξη)

Παρασκευή 19:00-20:30 Αργή φόρμα Yang των 108 κινήσεων
(Χώρος άσκησης: 25ης Μαρτίου 80, Περιστέρι, Σχολή χορού Roze Karra, Α όροφος)